Preventie

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) brengt u alle risico's in kaart zodat u deze gericht kunt aanpakken. Een actuele RI&E inclusief Plan van aanpak is wettelijk verplicht. Wij ondersteunen u graag bij de toetsing of de gehele uitvoering én vastlegging van de RI&E.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van werknemers in uw organisatie te bewaken en te bevorderen. Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een Preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Preventiemedewerker verplicht binnen ieder bedrijf

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de 'gewone' functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. In 2005 werd in de Arbowet opgenomen dat elk bedrijf een of meer preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Voor kleinere bedrijven (maximaal 25 werknemers) kan de eigenaar/directeur ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

De werkgever (verantwoordelijk voor het arbobeleid) en de ondernemingsraad (toetst het beleid en spreekt de werkgever er op aan) kunnen de preventiemedewerker om advies vragen. Naast die adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.

Affiniteit met arbozaken

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. Het is een officiële functie, met een contract waarin staat hoeveel uren aan de taken besteed mogen worden.

Meer aandacht voor preventie

De preventiemedewerker werd destijds geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond gezondheidsrisico's en preventie 'binnenshuis' zouden ontwikkelen. Daarvóór waren bij veel organisaties vooral externe deskundigen bezig met het doorvoeren van het preventiebeleid. Dat werkte niet altijd even goed. Wie dagelijks op de werkvloer is en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, kan problemen eerder signaleren.

Veranderingen per 1 juli 2017

Kortgezegd wordt de rol van de preventiemedewerker duidelijker. De wetgever stelt dat het succes van een preventiemedewerker mede afhankelijk is van de persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming. De medezeggenschapsraad /OR moet daarom instemmen met zijn benoeming en is medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Dat betekent dat de functie van preventiemedewerker meer gaat 'leven' binnen de organisatie. Daarbij komt dat de preventiemedewerker nauwer gaat samenwerken met de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. Die samenwerking zorgt voor een waardevolle uitwisseling van kennis en expertise. Dat komt de duurzame inzetbaarheid van werknemers ten goede.

Opleiding preventiemedewerker

De preventiemedewerker moet in ieder geval over genoeg kennis en ervaring beschikken om zijn taken goed uit te kunnen voeren. De prominentere rol vraagt om een stevige persoonlijkheid. Om de rol als 'spin in het web' te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker. Na die basistraining vinden veel mensen het prettig hun kennis te verdiepen en verder toe te spitsen op de eigen branche en de eigen organisatie. Dat kan met een vervolgtraining voor kantoor of voor een productie-omgeving.

Doe de arboscan

In een paar minuten vult u de vragenlijst in en mailt u deze naar ons. U ontvangt advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen.
 

Bereken uw kosten

Vul uw gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies op maat.
 

Arbowet 2017

Alle informatie over de arbowet 2017.
 

Deel deze pagina