Hoe wij u ontzorgen

Onze diensten

Een arbodienst is een adviseur en partner op het gebied van werk en gezondheid. Wij hebben een landelijk dekking, zijn flexibel en praktisch en werken met een persoonlijk aanpak.

Een basiscontract met een arbodienst is vanaf 1 juli 2017 verplicht. Voorkom boetes d.m.v. een verzuimabonnement. Wij werken met twee soorten abonnementen. Bij alle abonnementen heeft u toegang tot de beste verzuimbegeleiding en garanties dat de acties vanuit de wet Verbetering poortwachter op tijd worden uitgevoerd.

Verzuimabonnementen

Hoe wilt u uw verzuim aanpakken? Bij De Vos Verzuimbeheer heeft u de keuze: Volledige regie of een coördinerende rol voor de Wet verbetering Poortwachter? Maak de beste keuze voor uw onderneming.

 

Wij bieden de volgende diensten:

Verzuimbeheer

Wat gaat er goed in uw organisatie? Wat kan beter? Hoe krijgen we daarmee het verzuim naar beneden? De Vos Verzuimbeheer helpt uw verzuim te beheersen. Dat doen we met een persoonlijke benadering, een professioneel team, kennis van uw branche en een uitgekiend IT-systeem. En door verder te kijken dan verzuim.

Verzuimbegeleiding

Afhankelijk van het pakket dat u met ons bent overeengekomen, stellen we een klantteam samen, specifiek toegespitst op uw behoeften. Een vaste bedrijfsarts en een casemanager zijn altijd onderdeel van dit klantteam. De casemanager is vaak de vaste contactpersoon die als spin in het web alle acties in het kader van de Wet verbetering poortwachter coördineert. Uw casemanager is niet alleen gericht op verzuim, maar daagt u als werkgever uit om mee te denken in een integrale aanpak van de gezondheid van uw werknemers. Bovendien beschikken we over een netwerk met kwalitatief goede professionals die we kennen en waar we vaak mee samenwerken. Voor veel klanten fungeren enkele van onze adviseurs ook als vertrouwenspersoon.

Inzet bedrijfsarts

De bedrijfsartsen van De Vos Verzuimbeheer zijn stuk voor stuk gespecialiseerde en geregistreerde bedrijfsartsen die de aanvullende beroepsopleiding hebben gevolgd en die voldoen aan alle geldende criteria. Dat maakt onze bedrijfsartsen tot dé specialisten op het gebied van (bedrijfs)gezondheid.

Bovendien zijn onze bedrijfsartsen zeker niet alleen gericht op verzuim. Advies over duurzame inzetbaarheid is steeds belangrijker in onze dienstverlening. De moderne bedrijfsarts is dan ook te typeren als een vitaliteitsarts en medisch adviseur. Ze houden u een spiegel voor, stimuleren waar nodig tot actie, adviseren en begeleiden. Daarnaast kunnen onze bedrijfsartsen voor u als intermediair fungeren naar andere hulpverleners, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker, diëtist of gespecialiseerd psycholoog.

Wet verbetering Poortwachter bewaking

De wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen met als doel de instroom in de WAO/WIA te verminderen en verzuimreductie voor de werkgever te realiseren. In deze wet staat beschreven waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden. De Vos Verzuimbeheer zorgt er voor dat de verplichtingen voortvloeiend uit deze wet worden uitgevoerd. De dienstverlening van De Vos Verzuimbeheer is dan ook 'wet verbetering poortwachter proof'. De gevolgen voor het niet of niet juist volgen van de voorschriften in deze wet kunnen behoorlijk zijn. Zo kan het UWV een boete opleggen van een jaar extra loon doorbetalen als de regels in deze wet tijdens de verzuimbegeleiding niet voldoende zijn gevolgd.

Klik hier voor meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt dan kan er een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Een arbeidsdeskundige van De Vos Verzuimbeheer onderzoekt de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en brengt hier een advies over uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig onderzoek.

Conflictbemiddeling

In sommige gevallen melden werknemers zich ziek wegens psychische klachten. Daar kunnen persoonlijke oorzaken voor zijn, maar niet zelden kan dit ook te maken hebben met een conflict op de werkvloer. Bijvoorbeeld met de direct leidinggevende, of met een collega.

Door middel van mediation kan worden gekeken of er snel een oplossing te vinden is die voor beide partijen acceptabel is. Hiermee wordt een lang verzuim van uw werknemer vermeden.

Juridische ondersteuning

Als werkgever wordt u dagelijks geconfronteerd met arbeidsrechtelijke kwesties. U moet arbeidsovereenkomsten opstellen, wordt geconfronteerd met disfunctionerende of zieke werknemers, krijgt te maken met arbeidsconflicten of uw bedrijf moet wellicht reorganiseren wegens veranderende marktomstandigheden. Waar u ook tegenaan loopt, onze advocaten staan u graag bij.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Letterlijk. De Vos Verzuimbeheer helpt u om het verzuimpercentage van uw bedrijf zo laag mogelijk te houden of te krijgen, door middel van onderzoek, advies en trainingen.

Lees hier meer over preventie.

Doe de arboscan

In een paar minuten vult u de vragenlijst in en mailt u deze naar ons. U ontvangt advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen.
 

Bereken uw kosten

Vul uw gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies op maat.
 

Arbowet 2017

Alle informatie over de arbowet 2017.
 

Deel deze pagina